Category: Rock

About: Vucage


9 thoughts on “ Zašto Me Mrziš - Trula Koalicija - KST 1. VI 96 (Cassette, Album) ”

  1. Na osnovu ~lana stav 1. ta~ka f) i ~lana stav (1) ta~ka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Slu`bene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 6/13), Skup{tina Kantona Sarajevo, na sjednici odr`anoj dana godine, donijela je ZAKON O PROSTORNOM URE\ENJU KANTONA SARAJEVO DIO PRVI POGLAVLJE I.
  2. 1. imenuje se ksnitna komisija za polaganje sluičnc'g ispita za zdravstwne radnike koji su završili srednju školu zdravstvenog usmjerenja - stručno abinourtenlopeahypampwithsmestitic.coinfo psihogerijtitrijskti sestra - tehničar u sastavu: l)r l,k‘gić llžcvad, spec, neuropsihijalar - abinourtenlopeahypampwithsmestitic.coinfok - ham. drAmir Balić,.spec, neuropsihijatar- član.
  3. \me i Prczi c Prcc\scdn ika PS c i Prczi c pravnog lice Popunjava kancclarija za RPP Pntpis ! Datum Datum Datu p P.1 P P P P.2 P Bi lo koii druui tra11 soonni trusko vi lllrnp11i troslwvi prcvoza SH.J Promociic, renrczcntaciia, zastunanie i lwnforcnciic lznnimliivnnie ka ncelariiskou orostora
  4. Nema veće provokacije nego da Trula Koalicija ponovo počne da radi! Opet ponav­ljam, u žešćem obliku, još agresivnije. Novi znak benda će biti isti onaj stari, samo sa malim dodatkom, koji će biti još veća provo­kacija nego onda kada je prvobitni znak i nastao. Novo vreme. Biće toga mnogo, jer i Bili i ostali, imaju mnogo ideja.
  5. 1 Koalicija Za Gora Pasqyrat Financiare Vjetore dhe Raporti i Auditorëve të pavarur Gjithsej shpenzimet për vitin 35, 33, Suficiti / (deficiti) për vitin (2,) 1, Koalicija Za Gore Shënime për Pasqyrat Financiare 01 Janar deri më 31 Dhjetor,
  6. Kandidati Narodne koalicije u 8. Izbornoj jedinici, koje predvodi koordinator i prvi na listi Željko Jovanović, u srijedu su se u Matuljima kod Opatije prvi puta službeno predstavili, poručivši da traže potporu kako bi krenuli prema stabilnoj vlasti i društvu jednakih šansi za sve.
  7. Koalicija Stranke BM i Reformista zabilježila je izbor od 2,1 posto, dok je lijeva koalicija (Laburisti, Orah, Naprijed Hrvatska) zabilježila izbornu potporu od 1,7 posto. Regionalne liste (koalicija oko IDS-a, HDSSB) su na 1,4 posto, a koalicija pravaških stranaka te Pametno s 1,2 posto izborne potpore. Ostale stranke i liste bilježe.
  8. 32 C uveče u 22časa pa vi vidite kako nam abinourtenlopeahypampwithsmestitic.coinfo dana beton udaren,sve sparušeno,pod klimom sam ceo dan.A uvek neke abinourtenlopeahypampwithsmestitic.coinfo branje kajsija za džem,biće veselo kad ih budem kuvala. Sneca , #
  9. Serbian post punk band Trula Koalicija ("Rotten Coalition") was formed December by members of band KBO! from Kragujevac - Saša Vujić Vuja (guitar) and his brother Boban Vujić (drums) with help of Predrag Drčelić Skaki from Gornji Milanovac (vocals, lyrics). By they recorded series of demos and selection of them is released on cassette release "Trula Koalicija", followed by.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *