Category: Classic Rock

About: Karn


8 thoughts on “ I Sagskøtte - Svein Ole Rundgren - Viser Fra Arbeidsplassen (Vinyl, LP) ”

  1. Hvordan man skal redusere sykefraværet er et sentralt spørsmål i norsk arbeidsliv. Denne artikkelen viser hvordan sykefravær kan reduseres – ikke ved å fokusere ensidig på tiltak overfor de som allerede er blitt sykemeldte, men ved å ha en helhetlig strategi på helsefremmende arbeid på arbeidsplassen. På denne måten reduserte en kommunal renholdsvirksomhet sykefraværet fra .
  2. MAI — 1 0. J U N I 20 1 5. SE MER W W W. FI B. N O. UNDER 30 ÅR? Er du under 30 år koster en festspillbillett maks kroner, uansett hva du vil gå på!
  3. Kjæresten min ble sykemeldt fra jobb pga arbeidssituasjonen. I sykeperioden ble han sagt opp, med 3 mnd oppsigelse. Vi gjorde arbeidsgiver oppmerksom på at den ikke ville gjelde før event det for lå enn friskmelding. Etter 3 mnd fikk han beskjed at oppsigelses tiden var over og alle eiendeler som tilhørte arbeidsplassen skulle leveres inn.
  4. Nov 05,  · En misforståelse førte til at det ble satt i gang en leteaksjon etter en 20 år gammel kvinne på Stryn mandag. Kvinnen viste seg å være på arbeidsplassen sin.
  5. Arbeidsledige straffes for å jobbe (VG Nett) Svein Helge Monsen fra Romsdal er arbeidsledig og mottar dagpenger. Hvis han jobber mer enn 2,6 timer per uke, mister han trygden for to uker.
  6. Forrige uke var det samling på BI. Veldig inspirerende, særlig med gjesteforeleser Arne Krokan som er glødende opptatt av teknologiens muligheter. Vi ble oppfordret til å bruke de nye mulighetene i praksis, så dermed måtte jeg legge fra meg papir og blyant og logge meg inn på et felles google dokument og skrive notater sammen.
  7. Hun mener anbefalingene innebærer en maktforskyvning i arbeidsgivers favør og viser blant annet til forslaget om å la flere grupper av arbeidstakere få unntak fra arbeidsmiljøloven.
  8. Apr 28,  · I hele ni uker var Liv Jorunn Lauritsen Nygård utestengt fra arbeidsplassen på grunn av skredfare. Sist mandag kunne hun endelig ta fatt på all jobb som hun har måttet utsette.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *